Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Edyta Zielińska

[99] Zielińska E.: Rynek dystrybucji nowych aut osobowych w salonach samochodowych w Polsce. Czasopismo Autobusy, Nº 12/2019 - wersja elektroniczna – CD (s. 241-244).

[98] Zielińska E.: Wybrane aspekty funkcjonowania warsztatów samochodowych w Polsce. Monografia, Seria: TRANSPORT N° 19 nt. „Systemy i środki transportu samochodowego - Problemy eksploatacji i diagnostyki”, (s.119-130), Rzeszów 2019.

[97] Zielińska E.: Ocena wypadkowości na polskich drogach. Czasopismo Autobusy, Nº 6/2019 - wersja elektroniczna – CD (s. 100-105).

[96] Zielińska E.: Struktura i działalność wybranych portów lotniczych w Polsce. Czasopismo Autobusy, Nº 6/2019 - wersja elektroniczna – CD (s. 359-364).

[95] Zielińska E.: Charakterystyka rynku usług kolejowych w Polsce w latach 2016-2018. Czasopismo Autobusy, Nº 6/2019 - wersja elektroniczna – CD (s. 354-358). 

[94] Zielińska E.: Ocena transportu morskiego w Polsce. Збiрник хаукових праць, BICHИK Nº 3(45)’2019 (s. 171-178), Киϊb 2019. 

2018

[93] Zielińska E.: Determinanty kształtujące popyt na usługi oferowane w stacjach paliw. Czasopismo Autobusy, N° 12/2018.

[92] Zielińska E.: Charakterystyka transportu śródlądowego w Polsce. Czasopismo Autobusy, N° 12/2018.

[91] Zielińska E.: Wyselekcjonowane uwarunkowania w zakresie kolejowego transportu publicznego. Czasopismo Autobusy, N° 12/2018.

[90] Zielińska E.: Wybrane aspekty funkcjonowania obiektów zaplecza technicznego motoryzacji w zakresie dystrybucji samochodów. Monografia, Seria: TRANSPORT N° 14  nt. „Systemy i środki transportu samochodowego - Problemy eksploatacji i diagnostyki”, Rzeszów 2018.

[89] Zielińska E.: Ocena towarowego transportu drogowego w Polsce. Збiрник хаукових праць, BICHИK Nº 3(42)/2018, Киϊb 2018.

[88] Zielińska E.: Analiza wypadkowości na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Czasopismo Autobusy, Nº 6/2018.

[87] Zielińska E.: Analiza zapotrzebowania na transport miejski w Polsce. Czasopismo Autobusy, Nº 6/2018.

[86] Zielińska E., Siedlecka S.: Kryteria oceny jakości usług kurierskich w Polsce. Czasopismo Autobusy, Nº 6/2018.

2017

[85] Zielińska E., Girtler J., Lejda K.: Analysis of catalitic reactors usefulness to reduce pollution generated by piston combustion engines with regard to ship main engines POLISH MARITIME RESEARCH 1 (93) 2017 Vol. 24.

[84] Zielińska E.: Wybrane aspekty w zakresie transportu morskiego w Polsce. Czasopismo Autobusy, Nº 6/2017.

[83] Zielińska E., Sadowski A.: Analiza wpływu systemów, urządzeń i elementów samochodów na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Czasopismo Autobusy, Nº 6/2017.

[82] Zielińska E., Siedlecka S.: Uwarunkowania w zakresie wysokości ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Збiрник хаукових праць, BICHИK Nº 3/39, Киϊb 2017.

[81]  Lejda K., Mądziel M., Siedlecka S., Zielińska E.: The future of public transport in light of solutions for sustainable transport development. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport Volume 95/2017.

[80] Zielińska E.: Wybrane aspekty dotyczące funkcjonowania stacji paliw w Polsce. Monografia, Seria: TRANSPORT N° 10 nt. „Systemy i środki transportu samochodowego - Problemy eksploatacji i diagnostyki”, Rzeszów 2017.

[79] Lejda K., Rąpała D., Siedlecka S., Zielińska E.: Parametry wykorzystywane do oceny procesów transportowych. Monografia, Seria: TRANSPORT N° 11 nt. „Systemy i środki transportu samochodowego - Efektywność i bezpieczeństwo”, Rzeszów 2017.

[78] Zielińska E.: Czynniki determinujące rozwój warsztatów samochodowych w Polsce. Czasopismo Autobusy, Nº 12/2017.

[77] Zielińska E.: Analiza rynku usług kolejowych w Polsce. Czasopismo Autobusy, Nº 12/2017.

2016

[76] Lejda K., Zielińska E.: Wymagania techniczno-prawne i ekologiczne myjni samochodowych. Збiрник хаукових праць, BICHИK Nº 2/35, Киϊb 2016.

[75] Zielińska E.: Analiza wskaźników charakteryzujących  bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce. Czasopismo Autobusy, Nº 6/2016.

[74] Zielińska E.: Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce. Збiрник хаукових праць, BICHИK Nº 2/35, Киϊb 2016.

[73] Lejda K., Zielińska E. Siedlecka S.: Wymagania dotyczące przewozu ładunków wrażliwych. Monografia, Seria: TRANSPORT N° 7 nt. „Systemy i środki transportu samochodowego”, Rzeszów 2016.

[72] Zielińska E., Skalski B.: Charakterystyka właściwości trakcyjnych wybranych modeli samochodów. Czasopismo Autobusy, Nº 12/2016.

[71] Zielińska E., Dudka F.: Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie. Czasopismo Autobusy, Nº 12/2016.

[70] Zielińska E.: The role and importance car washes in Poland. Czasopismo Autobusy, Nº 12/2016.

[69] Lejda K., Zielińska E.: Evaluation of efficiency of catalytic converters in spark-ignition engines under test conditions in a vehicle inspection station. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Explo–Diesel & Gas Turbine’16 nt. „Utrzymanie w ruchu silników tłokowych i turbinowych z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego”, Gdańsk – Gdynia – Karlskrona (Polska – Szwecja); 04 – 07 czerwca 2016 r.

2015

[68] Lejda K., Zielińska E.: Gas installations requirements for cars and automobile repair shops offering LPG services. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, Vol. 15, N° 1, PAN o/Lublin, Lublin 2015.

[67] Zielińska E.: Wymagania techniczno-prawne i ekologiczne miejsc parkingowych ze szczególnym uwzględnieniem parkingów wielopoziomowych. Czasopismo Logistyka Nº 4/2015.

[66] Zielińska E.: Kryteria kształtowania się składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce. Збiрник хаукових праць, BICHИK Nº 2/32, Киϊb 2015.

[65] Lejda K., Zielińska E.: Uwarunkowania proekologiczne w obiektach zaplecza technicznego transportu samochodowego. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ENERGIA i ŚRODOWISKO PRODUKCJA-LOGISTYKA-GOSPODARKA WODNA. Czasopismo Logistyka Nº 5/2015.

[64] Zielińska E.: Ocena rynku usług spedycyjnych w Polsce. Monografia, Seria: TRANSPORT N° 6 nt. „Systemy i środki transportu samochodowego”, Rzeszów 2015.

[63] Zielińska E.: Rola i znaczenie w Polsce stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Czasopismo Technika Transportu Szynowego Nº 12/2015.

[62] Zielińska E.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Czasopismo Technika Transportu Szynowego Nº 12/2015.

[61] Zielińska E.: Wymagania dotyczące obiektów zaplecza motoryzacyjnego w zakresie zaopatrywania pojazdów w paliwa w Polsce. Czasopismo Technika Transportu Szynowego Nº 12/2015.

2014

[60] Lejda K., Zielińska E.: Analysis of the use of logistic systems in motor transport facilities based on the example of a car showroom. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, Vol. 14, N° 3, PAN o/Lublin, Lublin 2014.

[59] Zielińska E.: Analiza  porównawcza  składek  oferowanych przez  ubezpieczycieli  komunikacyjnych  w  Polsce. Збiрник хаукових праць, BICHИK Nº 30, Киϊb 2014.

[58] Karbowniczek D., Lejda K., Zielińska E.: Rozwój konstrukcji samochodów osobowych w zakresie bezpieczeństwa biernego w latach 1970-2012. Збiрник хаукових праць, BICHИK Nº 30, Киϊb 2014.

[57] Samolyuk V., Zielińska E., Liskevych Y.: Analysis integration of transport Ukraine. Збiрник хаукових праць, BICHИK Nº 30, Киϊb 2014.

[56] Lejda K., Siedlecka S., Zielińska E.: Charakterystyka zakresu działalności głównych firm kurierskich funkcjonujące na terenie Polski i ich środków przewozowych. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej „Transport”, Szczyrk 2014. Czasopismo Logistyka Nº 3/2014.

[55] Lejda K., Zielińska E.: General criteria for technical facilities with respect to the correct motor vehicle and combustion engine diagnostics and in the context of environmental protection. Journal of Polish CIMAC (DIAGNOSIS, RELIABILITY AND SAFETY), Vol.9, Nº 2, Gdańsk 2014.

[54] Zielińska E.: Charakterystyka myjni samochodowych i związane z tym wymagania. Monografia, Seria: TRANSPORT N° 5 nt. „Systemy i środki transportu samochodowego”, Rzeszów 2014.

[53] Karbowniczek D., Lejda K., Zielińska E.:  Analiza wskaźników wykorzystywanych do oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z budową i wyposażeniem samochodów osobowych. Monografia, Seria: TRANSPORT N° 5 nt. „Systemy i środki transportu samochodowego”, Rzeszów 2014.

[52] Karbowniczek D., Lejda K., Zielińska E.: Analiza wskaźnika ekstremalnego przyspieszenia głowy podczas zderzenia samochodu osobowego w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czasopismo Logistyka Nº 6/2014.

[51] Zielińska E.: Ocena wpływu systemów logistycznych na funkcjonowanie salonów samochodowych. Czasopismo Logistyka Nº 6/2014.

2013

[50] Lejda K., Zielińska E.: Motor vehicle diagnosis in terms of technical facilities requirements. Journal of Polish CIMAC (DIAGNOSIS, RELIABILITY AND SAFETY), Vol.8, Nº 2, Gdańsk 2013.

[49] Zielińska E., Konieczny D., Mądziel M.: Analiza systemu transportu morskiego w Polsce. Monografia, Seria: TRANSPORT N° 4 nt. „Systemy i środki transportu samochodowego”, Rzeszów 2013.

[48] Zielińska E.: Wymagania techniczne i ochrony środowiska dotyczące parkingów samochodowych. Monografia, Seria: TRANSPORT N° 4 nt. „Systemy i środki transportu samochodowego”, Rzeszów 2013.

[47] Zielińska E.: Wymagania dotyczące okręgowej stacji diagnostycznej. National Transport University in Kiev - Branch in Lvov, N° 21, Lvov 2013.

[46] Zielińska E.: Czynniki  wpływające  na  wysokość ubezpieczeń  komunikacyjnych  w  Polsce. Збiрник хаукових праць, BICHИK Nº 27, Киϊb 2013.

[45] Zielińska E., Lejda K.: Car fleet management problems in enterprises. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, Vol. 13, N° 1, PAN o/Lublin, Lublin 2013.

[44] Zielińska E.: Historia transportu na przestrzeni dziejów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013.

2012

[43] Lejda K., Zielińska E.: Taxonomic assessment of the environmental problems of motor transport facilities based on the example of generated waste. Journal of Polish CIMAC (Energetic Aspects), Vol. 7, Nº 1, Gdańsk 2012.

[42] Zielińska E.: Wymagania dotyczące stacji paliw w zakresie ochrony środowiska. Monografia, Seria: TRANSPORT N° 3 nt. „Systemy i środki transportu samochodowego”, Rzeszów 2012.

[41] Zielińska E.: Analiza procedur obliczania wysokości odszkodowania z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych. Journal of National Transport University in Kiev - Branch in Lvov, N° 20, Lvov 2012.

[40] Zielińska E.: Wymagania i efektywność systemów logistycznych w zarządzaniu problemami ekologicznymi w zapleczu  transportowym. Mатеріали IV Mіжнародної Нуково-Техічної Kонференції „Проблеми хіммотології”, Киϊb 2012.

[39] Zielińska E.: Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Збiрник хаукових праць, BICHИK Nº 25, Киϊb 2012.

[38] Zielińska E.: Power demand in respect of environmentally friendly works carried out in motor transport facilities. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, Vol. 12, N° 1, PAN o/Lublin, Lublin 2012.

2011

[37] Zielińska E., Lejda K.: The taxonomic analysis of ecological threats caused by a technical infrastructure of motor transport based on the total quantity of material waste. Journal of Polish CIMAC (Energetic Aspects), Vol. 6, Nº 2, Gdańsk 2011.

[36] Zielińska E.: Logistyka zarządzania przedsiębiorstwem usług motoryzacyjnych. Monografia, Seria: TRANSPORT N° 2 nt. „Systemy i środki transportu samochodowego”, Rzeszów 2011.

[35] Zielińska E.: Efektywna strategia systemu logistycznego dla zaplecza technicznego transportu samochodowego w aspekcie ekologicznym. Journal of National Transport University in Kiev - Branch in Lvov, N° 19, Lvov 2011.

[34] Zielińska E., Lejda K.: The proposed methodology for analysis of ecological problems concerning a technical infrastructure of motor transport. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicznej nt. „Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa” TEKA’11, Lublin 2011.

[33] Zielińska E.: Wybrane czynniki ograniczające rozwój transportu samochodowego w Polsce. Збiрник хаукових праць, BICHИK Nº 21, Киϊb  2011.

2010

[32] Zielińska E.: Wpływ transportu samochodowego na środowisko naturalne. Monografia, Seria: TRANSPORT N° 1 nt. „Systemy i środki transportu samochodowego”, Rzeszów 2010.

[31] Zielińska E.: Transport samochodowy w aspekcie przyszłościowego zapotrzebowania na energię. Journal of National Transport University in Kiev - Branch in Lvov, N° 18, Lvov 2010.

[30] Zielińska E.: Wybrane czynniki determinujące rozwój transportu samochodowego. Збiрник хаукових праць, BICHИK Nº 20, Киϊb  2010.

[29] Zielińska E., Lejda K.: Ecological problems of transport vehicle. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicznej nt. „Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa” TEKA’10, Lublin 2010.

[28] Zielińska E., Lejda K.: Analiza i modelowanie procesów logistycznych w zapleczu technicznym transportu samochodowego w aspekcie problemów ekologicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.

[27] Zielińska E., Lejda K.: Bezpieczeństwo ekologiczne w zapleczu technicznym transportu samochodowego. VII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans’10 nt. „Logistyka. Systemy Transportowe. Bezpieczeństwo w transporcie”. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej „Transport”, Szczyrk 2010. Czasopismo Logistyka Nº 2/2010.

2009

[26] Zielińska E., Lejda K.: Zastosowanie metody taksonomii numerycznej do analizy zagadnień ekologicznych występujących w zapleczu technicznym transportu samochodowego. Zeszyty Naukowe OBR SM „BOSMAL”, Nº 44 (III-IV/2009),  Bielsko-Biała 2009.

[25] Zielińska E.: Transport samochodowy a system logistyczny. Journal of National Transport University in Kiev - Branch in Lvov, N° 17, Lvov 2009.

[24] Zielińska E.: Aktualne kryteria klasyfikacji środków transportu samochodowego. Zbiór publikacji XX Międzynarodowej Konf. Naukowej SAKON’09 nt. „Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji”, Tom XX, Rzeszów 2009.

[23] Zielińska E.: Zaplecze techniczne transportu samochodowego w aspekcie obowiązujących wymagań. Нацiональхий Транспортхий Унiверситет, Збiрник хаукових праць, BICHИK Nº 18, Киϊb  2009.

[22] Zielińska E., Lejda K.: Wykorzystanie metody taksonomicznej do oceny problemów ekologicznych w zapleczu technicznym transportu. VI Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans’09 nt. „Logistyka. Systemy Transportowe. Bezpieczeństwo w transporcie”. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej „Transport” Nº 1/27/2009, Szczyrk 2009.

2008

[21] Zielińska E., Lejda K.: Wybrane problemy ekologiczne transportu samochodowego. Zeszyty Naukowe OBR SM „BOSMAL”, Nº 41 (III-IV/2008),  Bielsko-Biała 2008.

[20] Zielińska E.: Wybrane aspekty logistyki zaplecza technicznego środków transportu samochodowego. Zbiór publikacji XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej SAKON’08 nt. „Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samo-chodowych i maszyn samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji”, Tom XIX, Rzeszów 2008.

Do uzyskania stopnia doktora:

[19] Zielińska E.: Logistyka zaplecza technicznych środków transportu samochodowego w aspekcie problemów ekologicznych. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2008.

[18] Zielińska E., Lejda K.: Transport samochodowy w logistycznym systemie usług. Journal of Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Vol. 14, Lvov 2007.

[17] Zielińska E.: Zarządzanie problemami ekologicznymi w zapleczu technicznych środków transportu samochodowego. Mat. XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej SAKON’07 nt. „Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji”, Rzeszów-Przecław 2007.

[16] Zielińska E.: Zastosowanie systemów informacyjnych w zapleczu technicznych środków transportu samochodowego. Нацiональхий Транспортхий Унiверситет, Збiрник хаукових праць, ВICHИK,  Nº 14,  Киϊb  2007.

[15] Zielińska E.: Możliwość wykorzystania metody taksonomicznej do opracowania modelu zarządzania ekologicznego w zapleczu technicznych środków transportu. Mat. XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej SAKON’06 nt. „Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji”, Rzeszów-Przecław 2006.

[14] Zielińska E., Lejda K.: Wpływ marketingu na sprzedaż samochodów. Mat. Konferencji IX Forum Motoryzacji nt. „Innowacje w motoryzacji a bezpieczeństwo ruchu drogowego”, Słupsk 2006.

[13] Zielińska E.: Transport samochodowy a logistyka. Mat. XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej SAKON’05 nt. „Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji”, Rzeszów-Przecław 2005.

[12] Zielińska E.: Logistyka w transporcie samochodowym. Journal of Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Vol. 12, Lvov 2005.

[11] Zielińska E.: Systemy logistyczne przedsiębiorstw transportu drogowego. Науковo-технічний збiрник, BICHNИK Nº 10/2005, Kиїв 2005.

[10] Zielińska E.: Paliwa alternatywne stosowane w pojazdach samochodowych. Mat. II Międzynarodowej Konferencji naukowej nt. „Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, Rzeszów 2004.

[9] Zielińska E.: Polityka transportowa Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską. Mat. XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej SAKON’04 nt. „Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji”, Rzeszów-Przecław 2004.

[8] Zielińska E.: Struktury organizacyjne salonów samochodowych. Journal of Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Vol. 11, Lvov 2004.

[7] Zielińska E.: Dystrybucja samochodów osobowych w Polsce. Науковo-технічний збiрник, BICHNИK Nº 9/2004, Kиїв 2004.

[6] Zielińska E.: Uwarunkowania rynkowe producentów samochodów osobowych. Mat. XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej SAKON’03 nt. „Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji”, Rzeszów-Przecław 2003.

[5] Zielińska E.: Problemy rynku dystrybucji paliw motoryzacyjnych. Journal of Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Vol. 10, Lvov 2003.

[4] Zielińska E.: Wybrane problemy informacyjnego zarządzania marketingiem w salonach sprzedaży samochodów. Mat. XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej SAKON’02 nt. „Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji”, Rzeszów-Przecław 2002.

[3] Zielińska E.: Kryteria segmentacji rynku samochodowego w Polsce. Збiрник наукових прць: „Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту та експлуатації автомобілів”, Vol. 13/2002, Kиїв 2002.

[2] Zielińska E.: Działalność Towarzystw Ubezpieczeniowych w województwie podkarpackim z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych. Mat. XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej SAKON’01 nt. „Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji”, Rzeszów-Przecław 2001.

[1] Zielińska E.: Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Збiрник наукових прць: „Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту та експлуатації автомобілів”, Vol. 11/2001, Kиїв 2001.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję